Årets hunder

Hvert år kårer Irsk Ulvehundklubb Norge årets hund, årets veteran og årets oppdretter ut fra utstillingsresultatene det året.

Retningslinjer for utregning av 20 på topp, beste veteran, beste avlshann/tispe og beste oppdretter

20 på topp og beste veteran

Man får poeng for plassering i beste hannhund/tispeklasse. Og for antall oppmøtte hunder.

Man får poeng for maksimum fem utstillinger. De tellende utstillingene skal være fra fem forskjellige dommere.

Spesialen har ett tak på maks 50 tellende hunder.

Årets avlshann/tispe

Det settes et maksimum antall på 5 tellende hunder. De fem tellende hundene kan være på eller utenfor ”20 på topp” listen.

Årets oppdretter

Det settes et maksimum antall på 5 tellende hunder. De fem tellende hundene kan være på eller utenfor ”20 på topp” listen.