Bli medlem

Som medlem vil du motta vårt medlemsblad «Ulvehunden» 3 ganger i året. Dette inneholder bl.a. artikler om vår rase, meldinger om klubbens arbeid, resultater fra utstillinger og prøver, nytt fra regionene, presentasjon av og referat fra de aktiviteter klubben har og mye mer.

Irsk Ulvehundklubb Norge er samarbeidende klubb med NKK, og du vil få redusert pris ved påmelding til offisielle utstillinger og lydighetsprøver.

Som medlem i Irsk Ulvehundklubb Norge vil du også få oppleve et positivt hundemiljø, du vil kunne dra nytte av andres erfaring, øke dine kunnskaper om rasen og om hundehold generelt, og du vil få kontakt med andre ulvehundeiere, Klubben kan tilby tre typer medlemsskap:

Familiemedlemskap – Koster 60,- og du blir medlem av kun IUKN og ikke NKK, du mottar heller ikke Medlemsbladet som kommer tre ganger pr. år. For å få familiemedlemskap må minst en annen i husstanden ha hovedmedlemskap.

Hovedmedlemskap – Koster 320,- for medlemskap i IUKN og 220,- for NKK (kommer på samlet faktura). Du mottar medlemsbladet i posten som kommer tre ganger pr. år og Hundesport 4 ganger i året. Er du allerede medlem i en annen samarbeidende klubb til NKK, betales bare kontingenten dit en gang.

Utenlandsk medlemskap – Koster 320,- og gir medlemskap i IUKN, men ikke NKK. Du mottar Ulvehunden, men ikke Hundesport eller NKKs andre publikasjoner (Kun åpent for personer bosatt utenfor Norge)

Fra 1. september og ut året, er det halv pris på medlemskap.

Raseklubb for Irsk ulvehund