Generalforsamling 2018

Tradisjonen tro avholdes vår generalforsamling på Gol i forbindelse med Spesialen. I år blir den lørdag 23. juni 2018 klokken ti på Kroa, Gol Camping.

Alle klubbens medlemmer har tale- og stemmerett på Generalforsamlingen, og alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv.

Frist for innsendelse av saker til generalforsamlingen er 5 uker før, altså 19. mai. Saker sendes til klubbens leder på epost leder@iukn.no Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som står på dagsorden som vil bli behandlet. Det er ingen eventuell-post på Generalforsamlingen.

Forslag til kandidater bes sendt Valgkomiteens leder Knut Olav Wille snarest. Valgkomiteens innstilling blir sendt ut sammen med øvrige sakspapirer senest 26. mai 2018.  Det er ikke tillatt med benkeforslag ved valg.

Her er komplett invitasjon til Spesialen og Generalforsamlingen