Etiske retningslinjer for avl

Klubbens etiske retningslinjer for avl ble først vedtatt  ved Irsk Ulvehundklubbs generalforsamling 21.06.03 og revidert på generalforsamlingen i 2009.

Retningslinjene inneholder både krav og anbefalinger. «Skal»-reglene er helt basale regler i hundeavlen, og må kunne overholdes av alle som ønsker å arbeide til beste for rasen. «Bør-reglene» er anbefalinger for hvordan klubben mener avlen bør foregå. De bør selvsagt overholdes, men i spesielle tilfeller kan en oppdretter avvike fra disse anbefalingene med hensyn til hunder som har meget gode egenskaper på andre områder og følgelig vil være med å fremme den positive utviklingen av rasen.

Forøvrig henvises til Norsk Kennel Klubs Etiske retningslinjer for avl og oppdrett.

Generell helse

Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament.

Hofteleddsdysplas i (HD) og albueleddsartrose (AA)

Avlsdyr skal være røntgenfotografert for HD og AA og offisielt avlest. Dette anbefales gjort før paring og skal senest være oppfylt når valpene registreres. Kravet om HD- og AA-røntging gjelder norskeide avlsdyr. Dise skal være fri-røntget.

Hjertefeil

Hund med arvelig hjertefeil skal ikke brukes i avl. Det bør ikke foretas paring mellom to hunder som har gitt samme type hjertefeil (frarådes på det sterkeste)

Porto Systemisk Shunt

Alle valpekull skal testes for shunt.

Mavedreining

Hunder som har hatt mavedreining bør ikke brukes i avl, og det bør unngås å doble linjer der lidelsen er kjent

Premiering -­‐ eksteriørutstilling

Avlsdyrene bør være utstilt på offisiell eksteriørutstilling. Dette anbefales gjort før paring og skal senest være gjort når valpene registreres.

Oversikt over anbefalt avlshygiene for rasen Irsk Ulvehund:

Sykdom: Arvegang*: Avlshygiene*:

Skjelettsykdommer:

Hofteleddsdysplasi (HD) Polygenetisk Skal bruke fri-rtg hunder ** Ved særskilte tilfeller: kun svak grad (se over)
Albueleddsartrose (AA) Familiær Skal bruke fri-rtg hunder ** Ved særskilte tilfeller: kun svak grad (se over)
Osteocondrose (OCD, AD) Ukjent Hunder med OCD bør ikke brukes i avl. Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent.
Enostose Familiært Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent.
Patellaluksesjon Familiær Hunder med Patellaluksesjon bør ikke brukes i avl.
Kreft (Osteosarkom) Familiær Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent.

Øyesykdommer:

Progressiv Retinal Strofi (PRA) Ressesiv Hunder med PRA, deres foreldre, søsken og avkom bør ikke brukes i avl.
Katarakt Dominant med ufullstendig penetrans Hunder med katarakt bør ikke brukes i avl
Hypoplasi av Nervus Opticus Ukjent Hunder med mangelfull utvikling av synsnerven bør ikke brukes i avl.

Andre sykdommer:

Portosystemisk Shunt (PSS) Ukjent Ikke gjøre samme kombinasjon der det har oppstått Shunt-tilfeller (ble anbefalt av Ellen Skancke under shunt- konferansen i -91)
Kardiomyopati Ukjent Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent
Mavedreining Ukjent Unngå å doble linjer der lidelsen er kjent

 

* Opplysningene er hentet fra Hund Avl og Helse s. 375, og Avlsanbefalinger av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer (gjelder for øyesykdommer ).

** Gjelder kun norskeide hunder.

Leveringsbetingelser

  • Valper bør ikke leveres før tidligst ved 8 ukers alder
  • Valper skal leveres med veterinærattest av ny dato samt opplysninger om avisdyrenes HD – og AA -status
  • Valper skal være behandlet mot innvollsorm etter anbefalte rutiner
  • Valper skal leveres med kjøpekontrakt underskrevet av begge parter

Opplysningsansvar

Eiere av avlsdyrene har gjensidig opplysningsplikt overfor hverandre, valpekjøper og klubbens helsekomite/hovedstyre med hensyn til forekomst av arvelige sykdommer hos avlsdyrene og deres nære slektninger.

Kull som oppfyller alle punkter med «bør» og «skal» kan formidles gjennom klubbens valpeformidling og kan annonsere på Web/i Ulvehunden.