Helse hos irsk ulvehund

Irsk ulvehund er en hunderase der dyrene i all hovedsak er friske helt frem til de pådrar seg en alvorlig lidelse og dør, ofte i for ung alder. Gjennomsnittlig levealder regnes til 6,7 år, og tisper lever i all hovedsak lengre enn hanhunder.

De vanligste dødsårsakene er hjertelidelser, benkreft, magedreining og lungebetennelse. Det drives aktivt forsknings- og oppdretterarbeid for å øke hundenes levealder. Hos Irsk Ulvehundklubb Norge er helsekomiteen sentral i dette arbeidet.