Hjertelidelser

Irsk ulvehund er utsatt for en rekke hjertelidelser. De fleste av disse er av en slik karakter at hunden lever godt med dem, men spesielt to lidelser kan fort utvikle seg til dødelig hjertesvikt hvis de ikke avdekkes og behandles. Det dreier seg om atrieflimmer og dillatert kardiomyopati.

Oppdages sykdommene tidlig, kan de behandles og hundene kan få gode liv. Det er derfor viktig å undersøke hundens hjerte regelmessig. Hundens hjerte vil da undersøkes med tre metoder:

  • Auskultasjon (Lytte på hjertet med stetoskop)
  • EKG
  • Ultralyd

Tilsammen gir disse tre metodene et godt innblikk i hvordan hundens hjerte oppfører seg. Det er viktig at undersøkende veterinær både har kunnskap om hjertelidelser og om store hunderaser. Veterinæren trenger også å ha verktøy for å gjennomføre en ultralydundersøkelse for å kunne ta en komplett hjerteundersøkelse. Atrieflimmer kan avdekkes ved en enkel EKG-undersøkelse og hundene bør minimum undersøkes med EKG årlig for å kunne avdekke dette.