Portosystemisk shunt

Portosystemisk shunt (PSS) er en nedarvet defekt hos noen få dyr. Etter fødselen skal blodet ledes gjennom leveren på hunden for å renses. Hos valper som har PSS skjer ikke dette, og blodet går rett gjennom uten å bli renset. Hunden blir da forgiftet og vil dø ganske ung.

På irsk ulvehund, ligger oftest denne shunten inne i leveren, og prognosene ved operasjon er som regel svært dårlige. De aller fleste valper med shunt blir i dag avlivet. Irsk Ulvehundklubb Norge krever at alle våre oppdrettere skal shunt-teste sine valper før levering. Arvegangen for PSS er usikker, men det er en genetisk betinget lidelse.