Kategoriarkiv: Helsekomiteen informerer

Helse hos irsk ulvehund

Irsk ulvehund er en hunderase der dyrene i all hovedsak er friske helt frem til de pådrar seg en alvorlig lidelse og dør, ofte i for ung alder. Gjennomsnittlig levealder regnes til 6,7 år, og tisper lever i all hovedsak lengre enn hanhunder. De vanligste dødsårsakene er hjertelidelser, benkreft, magedreining og lungebetennelse. Det drives aktivt forsknings- og … Fortsett å lese Helse hos irsk ulvehund

Mer hjertetesting

I år har Irsk Ulvehundklubb Norge satt opp to hjertetestinger og bidratt økonomisk til at 17 irske ulvehunder er blitt hjertetestet. Neste år håper vi at enda flere kan bli testet. Klubben har søkt om penger fra Dyrlege Smidts stiftelse, og har fått 25.000 kroner øremerket til hjertetestingsprosjektet vårt. Vårt mål er at flest mulig … Fortsett å lese Mer hjertetesting

Etiske retningslinjer for avl

Klubbens etiske retningslinjer for avl ble først vedtatt  ved Irsk Ulvehundklubbs generalforsamling 21.06.03 og revidert på generalforsamlingen i 2009. Deretter revidert på generalforsamlingen i 2018.

Skjelettlidelser

Hunder kan pådra seg mange forskjellige typer skjelettlidelser. I Norge har vi et screeningprogram for to av de vanligste, hofteleddsdysplasi (HD) og albueleddsdysplasi (AD). I likhet med mange andre skjelettsykdommer, er disse arvelige, og vil kunne gi hunden problemer med henholdsvis hofter og albueledd. 

Lungebetennelse

Lungebetennelse hos irsk ulvehund er en akutt, rask og livstruende tilstand. I en del tilfeller kan sykdommen skyldes genetiske defekter som Primary Ciliary Dyskinesia (PCD), larynxparalyse eller spiserørsbrokk (megasaephogus), mens det i andre tilfeller kan forekomme uten noen tydelig årsak. For mange irske ulvehunder utvikler kennelhoste seg raskt til lungebetennelse.

Benkreft (Osteosarkom)

Benkreft, eller Osteosarkom er en agressiv kreftform som angriper hundens skjelett, typisk i enden av de lange rørknoklene. Sykdommen har rask utvikling og svært høy grad av spredning til indre organer. Dødeligheten er svært høy. Osteosarkom ser ut til å primært ramme middelaldrende hunder, med gjennomsnittlig dødstidspunkt rundt 6,5 år.

Magedreining

Magedreining er en meget alvorlig  tilstand som oftest rammer raser med dyp brystkorg. Hele utviklingen fram til omdreiningen kan gå fort. På noen timer kan hunden dø om man ignorerer eller ikke forstår hva som skjer. Det haster å komme seg til veterinær!

Hjertelidelser

Irsk ulvehund er utsatt for en rekke hjertelidelser. De fleste av disse er av en slik karakter at hunden lever godt med dem, men spesielt to lidelser kan fort utvikle seg til dødelig hjertesvikt hvis de ikke avdekkes og behandles. Det dreier seg om atrieflimmer og dillatert kardiomyopati.

Portosystemisk shunt

Portosystemisk shunt (PSS) er en nedarvet defekt hos noen få dyr. Etter fødselen skal blodet ledes gjennom leveren på hunden for å renses. Hos valper som har PSS skjer ikke dette, og blodet går rett gjennom uten å bli renset. Hunden blir da forgiftet og vil dø ganske ung.