Kategoriarkiv: Klubben

Irsk Ulvehundklubb Norge

Irsk Ulvehundklubb Norge er raseklubben for irsk ulvehund i Norge. Vi er anerkjent av NKK og har forvaltningsansvaret for rasen i vårt land. Irsk Ulvehundklubb Norge er medlem av Federation of the European Irish Wolfhound Clubs (EIWC) og engasjerer oss aktivt i rasens beste. Irsk Ulvehundklubb Norge har aktiviteter over hele landet gjennom klubbens forskjellige regioner.

Region Østland Nord

Region Østland nord dekker fylkene Oppland og Hedmark. Medlemmene i regionen møtes regelmessig til både fellesturer og andre aktiviteter.

Region Østland sør

Østland sør er en aktiv region som dekker fylkene Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud. I tillegg til jevnlige fellesturer, har også regionen ansvaret for klubbens tilstedeværelse på Dogs4All og under Saint Patricks Day-paraden i Oslo hvert år. Regionen bidrar også aktivt i å arrangere klubbens forskjellige utstillinger.

Region Hordaland og Sogn og Fjordane

Regionen dekker storparten av Vestlandet med tyngdepunkt for aktivitet i Bergens-området. Regionen har fellesturer, kurs og sosiale samlinger jevnlig. De er også engasjert i å arrangere klubbens utstillinger.

Region Rogaland og Agder

Region Agder og Rogaland har for tiden hovedaktiviteten sin i Kristiansandsområdet. Medlemmene møtes jevnlig til fellesturer

Region Nord-Norge

Region Nord-Norge dekker Nordland, Troms og Finmark. På grunn av de store avstandene er det lite organisert aktivitet i regionen.

Lover for Irsk Ulvehundklubb Norge

Vedtatt på klubbens Generalforsamling 21. juni 2003. Endringer i forhold til den nye lovnormal vedtatt på Generalforsamlingen 22. juni 2013. Vedtekter revidert på Generalforsamlingen 21. juni 2014