Oppe igjen

Websidene våre har dessverre vært nede en periode i høst. Det skyldtes en kombinasjon av et diskkræsj på webserveren vi brukte, kombinert med manglende rutiner for sikkerhetskopiering. Vi har nå byttet leverandør, og har sørget for tilfredsstillende sikkerhet slik at dette ikke skal skje igjen. Vi beklager overfor alle medlemmer og andre interesserte.