Rasespesifikk avlsstrategi

Irsk Ulvehundklubb Norge har laget og fått godkjent sin rasespesifikke avlsstrategi (RAS).  Dokumentet er gyldig til 2019 og behandler de avls- og helsemessige utfordringene klubben ser i rasen. 
RAS-dokumentet kan hentes ned her.

Klubbens helsekomite har arbeidet med Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for irsk ulvehund i godt over ett år. Endelig foreligger resultatet. Klubbstyret ønsker å prioritere avls- og helsearbeidet høyt, og dette dokumentet er helt avgjørende for å lykkes med god raseforvaltning.

I RAS-arbeidet har helsekomiteen systematisk dokumentert tilstanden i rasen og skrevet utfyllende om alminnelige problemer. Vi anbefaler at dokumentet leses av alle med irsk ulvehund, og spesielt av oppdrettere.

Dokumentet legger sterke føringer på klubbens arbeid, og har en rekke mål og strategier innenfor de ulike områdene som behandles. I oppsummeringen anbefales det at klubben gjennomfører følgende:

  • (Etablere) Helse- og dødsårsaksregister
  • Oppdatere etiske retningslinjer for avl
  • Åpne oppdretterseminarer annethvert år
  • Systematisk datainnsamling
  • Løpende informasjonsarbeid overfor klubbens medlemmer
  • Økt samarbeid med Svenska Irländska Varghundsklubben (SVIVK) og EIWC

Det ble orientert om RAS-dokumentet på klubbens generalforsamling. Medlemmene ble gitt anledning til å gi innspill på dette på ulvehundseminaret 2014 og i forkant av generalforsamlingen.