Fakta

Størrelse

Irsk ulvehund er verdens høyeste hunderase. Minstestørrelsen er 79 cm for hannhunder og 71 cm for tisper (Fra bakken til toppen av skulderen). Det er svært sjelden å se så små hunder i dag. Vekten på en fullvoksen hannhund er minst 54,5 kilo, mens en fullvoksen tispe veier minst 40,5 kilo. De fleste er vesentlig tyngre.

Vekst

I vekstfasen vokser ulvehunden ekstremt mye. Fra en nyfødt valp på 500-600 gram til 50-60 kilo ved ettårsalderen. I en lang periode kan du regne med at hunden legger på seg rundt 2 kilo i uken, og samtidig vokser ca. 2 cm både i høyden og lengden.

Levealder

Gjennomsnittlig levealder for irsk ulvehund er litt over 7 år. Tisper lever gjennomsnittlig et halvt år lenger enn hannhunder. Det er svært sjelden at hundene blir mer enn 12 år gamle.

Helse

I all hovedsak er rasen frisk frem til hunden får en dødelig sykdom. De vanligste er osteosarkoma (beinkreft), hjertesvikt, lungebetennelse og magedreining. Andre sykdommer eksisterer i mindre omfang. Når det gjelder skjelettet er det uvanlig med Hofteleddsdysplasi (HD) hos Irsk ulvehund, mens albueleddsartrose i mild grad er relativt vanlig. På grunn av den høye vekten og den raske veksten kan de også være utsatt for Osteochondrose (OCD) mens den lange ryggen gjør at middelaldrende og eldre hunder kan utvikle spondylose.

Testing av foreldredyr

Over hele verden anbefales det at foreldredyrene tester hjertet før parring. Det gjøres både for å minske risikoen for at arvelige hjertesykdommer nedarves, men også for å sikre at foreldrene (og spesielt moren) tåler påkjenningen med parring, drektighet og fødsel.

I Norge ønsker vi at norskeide foreldredyr skal være testet og fri for både Hofteleddsdysplasi og Albuleleddsartroser. Vi ønsker også at øynene på foreldredyrene skal være sjekket slik at de ikke bærer på arvelig øyesykdommer.

Testing av valper

Omtrent 3-4% av alle Irske ulvehunder har en defekt som skaper store problemer med leverfunksjonen. Defekten kalles portosystemisk shunt. De fleste valper med denne defekten vil bli avlivet siden alternativene er en kostbar operasjon eller et kort liv uten god livskvalitet. Alle seriøse oppdrettere sjekker alle sine valper for dette før levering til valpekjøper. Testen kan først gjøres ved 6-7 ukers alder.

Populasjon, innavl og overdrivelser

Selv om det er få irske ulvehunder i Norge, er det mye avlssamarbeid internasjonalt, og rasen er bærekraftig på verdensbasis. I 2017 var det omtrent 20.000 registrerte ulvehunder i verden (men bare 250 i Norge). Innavlsgraden viser en fallende tendens og innavlsgraden er innenfor anbefalingene til NKK. Rasen har holdt seg tilnærmet uendret siden den ble gjenoppbygget på slutten av 1800-tallet, og vi ser få utseendemessige overdrivelser. Den Nordiske Kennelunionen har satt rasen på sin liste over utseendemessige overdrivelser som dommerne skal være ekstra oppmerksomme på. For irsk ulvehund gjelder det smale underkjever der de nedre hjørnetennene går opp i tannkjøttet. Ulvehundklubber og oppdrettere over hele verden jobber for å unngå disse problemene.

Raseklubb for Irsk ulvehund