Kjøpe valp?

Vurderer du å skaffe deg en valp? Kanskje har du også bestemt deg for Irsk Ulvehund? Flott! Irsk ulvehund er en kjempefin rase du vil få mye glede av.

Er Irsk Ulvehund noe for meg?

Irsk ulvehund er en spesiell rase – mest på grunn av størrelsen, men også på grunn av sitt flotte temperament og sin rike historie. Du kan lese mer om Irsk ulvehund her

Å kjøpe valp

På denne siden har vi samlet en del råd og tips til deg som tenker på å kjøpe valp. Når du først skal ha en av disse flotte hundene, tror vi det er viktig at du gjør det du kan for at den skal leve lenge, være frisk, ha et fint temperament og ellers være rasetypisk.

Ingen kan garantere at ulvehunden din ikke vil bli syk eller få helseproblemer, men det er mye du som valpekjøper kan gjøre for å øke oddsene i din og valpens favør. Det begynner med ditt valg av oppdretter. Dette er en guide til hvordan du kan finne rasens dedikerte og ansvarlige oppdrettere, de som forholder seg til de etiske retningslinjene til Norsk Kennel Klubb (NKK) og Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN).

Finn en oppdretter

Kjøpet av valp begynner gjerne med å finne en oppdretter, kontakte denne og avtale et besøk. Da kan dere sammen finne ut om dere også passer for hverandre. En god oppdretter vil være en del av ditt og valpens liv gjennom valpens levealder. Oppdretterne som står på klubbens oppdretterliste har valgt å være med i raseklubben, og støtter opp om klubbens arbeid for å forvalte rasen på best mulig måte. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med disse. Det fødes ganske få kull i Norge hvert år. Det kan derfor være lurt å ta kontakt i god tid.

Minstekrav

Minstekravet for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK, eller annet register som NKK anerkjenner, og i tillegg må begge være ID-merket. Du kan sjekke foreldredyrene på NKKs Dogweb, eller i ulvehunddatabasen iwdb.org

Ekstrakrav

NKK har sine etiske retningslinjer. Brudd på disse kan føre til at kullet ikke kan registreres. Oppdrettere som er medlemmer av Irsk ulvehundklubb Norge har også tilleggskrav når det gjelder helseundersøkelser. Norskeide avlsdyr skal være frirøntget for albueleddsdysplasi (AD) og hofteleddsdysplasi (HD), og avlsdyrene bør være hjertetestet nylig – og også være øyelyst. Sjekk med oppdretteren at dette er tilfelle og undersøk hvorfor hvis ikke.

Dersom ikke den norske oppdretteren du har funnet står på Irsk Ulvehundklubb Norges oppdretterliste, bør du først av alt spørre hvorfor.

Registrering er viktig

Alle renrasede hunder som lever i Norge bør registreres i NKK. Selv om du ikke skal stille hunden på utstilling, er NKK-registreringen et nyttig verktøy for raseklubben når vi skal prøve å forvalte og lære mest mulig om rasens tilstand i Norge, sammen med de samarbeidende klubbene i utlandet.

Det er også viktig å vite at du ikke har en «offisiell» irsk ulvehund uten at hunden er registrert. For alt du vet kan det være en blandingshund eller helt andre foreldredyr enn det du har fått oppgitt.

Det kan også være at avlsdyrene er for unge eller for gamle, at tispen har hatt for mange kull, at mor eller far ikke oppfyller minstekravene til helsetestene, at foreldrene er for nært beslektet eller har avlsforbud av andre ulike årsaker.

Det er strenge disiplinærsanksjoner mot oppdrettere som lyver om dette ved NKK-registrering, men ingen sanksjoner i det hele tatt hvis valpene ikke registreres.

Også DITT ansvar

Som valpekjøper har du også et stort ansvar når det gjelder å ikke støtte opp om dem som kun er ute etter å tjene penger eller parrer  hunden sin uten å foreta viktige helsesjekker av avlsdyrene. Om valpen ikke er registrert når du overtar den er det stor mulighet for at den rett og slett ikke kan registreres. Da bør oppdretteren fortelle deg hvorfor det er tilfelle. Oppdretter bør overlate registreringsbeviset til deg som valpekjøper når du henter valpen dersom annet ikke er avtalt i en skriftlig avtale.

Papirene skal være klar

Har oppdretteren kontrakter som omhandler kjøpet? Er valpene registrert hos NKK? Følger det autoriserte stamtavler med? Er det tydelige betingelser i kontrakten?

I mappen du får med ved hentingen av valpen din skal det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn to uker. For valper av rasen Irsk ulvehund skal valpene også være shunttestet før de leveres. Les mer om shunt her:

Valper bør ikke leveres før tidligst ved 8-ukers alder, og de skal være behandlet mot innvollsparasitter og vaksinert etter gjeldende anbefalinger.

Ved kjøp av valp, og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, skal du som kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene i den skriftlige kjøpekontrakten, feks avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc. Les igjennom kontrakten FØR både du og oppdretter skriver under.

Spør!

Som valpekjøper bør du kunne forvente at oppdretteren kjenner til valpens besteforeldre og oldeforeldre, og ha informasjon om hva forfedrene har dødd av.

Seriøse oppdrettere har annoterte stamtavler der de har nedtegnet levealder og dødsårsak på forfedrene i en planlagt parring. Spør oppdretteren om hva de døde av og hvor gamle de ble.

Møt foreldrene

Enhver valp har to foreldre. Det er de som har aller mest innflytelse på hvordan akkurat  din valp blir. Hvis begge foreldrene lever hos oppdretteren bør du kunne møte begge to og danne deg et bilde av hvem de er. Ofte vil det ikke være mulig å treffe faren, enten fordi det er brukt frossen sperm, foretatt en inseminasjon, faren er død eller fordi han bor en helt annen plass. I så fall bør oppdretteren kunne fortelle om hunden og hvorfor akkurat denne hannhunden ble valgt til akkurat denne tispen.

Det er viktig å se hvordan oppdretteren har hund for å kunne danne seg et bilde av dennes forhold til sine dyr. Har hundene god nok plass? Får de nok stimulans? Har oppdretteren tid til hver enkelt av hundene? Hvordan er pelsen og ser hundene ut til å ha gode liv?

Hva om?

Hva skjer med valpen din hvis du plutselig blir syk eller familieforhold gjør det umulig å ha hunden? Seriøse oppdrettere vil ha din valp som sin baby gjennom hele livet og vil normalt være der for valpen dersom livskriser inntreffer i ditt liv.

Mange har kjent på den berusende følelsen av lykke og valpetåke som gjør at vi ikke alltid tenker like klart når vi skal si ja eller nei til dette fantastiske lille dyret som snart skal bli kjempestort og fylle livene våre med innhold. Gjør jobben din i forkant for å sikre deg om at nettopp din valp får det beste utgangspunktet for et langt og lykkelig liv.

NKKs etiske retningslinjer for avl finner du her.

IUKNs etiske retningslinjer for avl finner du her

Rasestandarden for Irsk Ulvehund finner du her

Klubbens avlsstrategi finner du her

Klubbens oppdrettere finner du her