Retningslinjer for valg av utstillinger

Irsk Ulvehundklubb Norge får svært mange søknader om å delta på utstilling. Styret ønsker å begrense antall utstillinger klubben deltar på for å holde konkurransen oppe, sikre best mulig deltakelse på de utstillingene vi deltar på og begrense antall Cert og championater i tråd med høringssvaret som ble gitt i forbindelse med NKKs arbeid med utstillingsstruktur.


Utstillingssøknader kommer inn i perioden fra oktober til desember for sesongen to år etter, slik at utstillingssøknader for 2015 kommer i 2013.

For å ivareta alles behov på en best mulig måte har klubbens styre vedtatt et sett med retningslinjer for hva vi skal legge vekt på ved valg av utstillinger.

Kriterier for valg av utstillinger:

Geografi
Det er et mål at alle som eier Irsk ulvehund skal få anledning til å vise hunden på utstilling i rimelig nærhet. Vi tilstreber å ha variasjon i hvor utstillingene holdes
Spesialen
Vi godkjenner ingen andre utstillinger samme helg som Spesialen
Kvalitet 

  • Vi ønsker å prioritere utstillinger der vi får gode og store ringer med god plass rundt ringen.
  • Vi ønsker å prioritere utstillinger der dommerne kan rasen
  • Vi ønsker å prioritere utstillinger der vi får god konkurranse i gruppe 10

Helse
Vi prioriterer utendørsutstillinger fremfor innendørs utstillinger med tanke på faren for smitte av kennelhoste.
Samarbeidende klubber
Vi ønsker å samarbeide med de andre raseklubbene i gruppe 10 og delta på deres utstillinger
Spredning gjennom året
Vi ønsker at utstillinger så langt det lar seg gjøre spres ut over året slik at vi ikke får alle utstillinger i en landsdel i løpet av en måned.  Der det er sen vår og tidlig høst prioriteres utstillinger om sommeren.
Dobbel- og trippelutstillinger
Som hovedregel deltar vi kun på en av disse utstillingene. I forbindelse med NKK-utstillinger deltar vi kun på utstillinger samme sted arrangert av raseklubber i gruppe 10.
Samtidige utstillinger
Som hovedregel godkjennes kun en utstilling i landet pr. dag.
Kriterier vedtatt av styret i Irsk Ulvehundklubb Norge 12. desember 2013