Referat styremøte 14/5-2015

Styremøte 03/15 i Irsk Ulvehundklubb Norge

14.mai 2015 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Arne Johan Aastvedt,  Hanne Kristin Kjelsberg-Odden, Signe Korsøen og Linda Vabø.

Ikke tilstede: Monica F. Eliassen,

Referent: Linda Vabø

023/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak: Referatet godkjennes med endring av noen datoer i sak 11/15 Orienteringssaker ”Antall medlemmer”.

Sak 024/15: Orienteringssaker

  • Medlemstall er pr.i dag 208 medlemmer
  • Påmeldinger til Spesialen er pr. i dag 69 påmeldte (75 påmeldte i fjor)
  • Spesialen; Vaksinasjon/Pass skal sjekkes, Anne-Mette har kontroll på PM
  • Det er ytret ønske om at det sendes ut info om hyttene på Gol. Per Arne tar seg av det.
  • En person er blir spurt om å sitte i helsekomiteen. Vedkommende takket nei. Styret må finne noen andre som egner seg.
  • Landskampen 2018: Komiteen har hatt et møte. Spørsmål om det skal deles ut StorCert der eller på Spesialen.

Sak 025/15 Gjennomgang av sakspapirer til Årsmøtet

Vedtak: Sakspapirene til årsmøtet godkjennes.

Sak 026/15 Salg av deler av klubbens premiebeholdning

Deler av premiebeholdningen til klubben består av graverte glass.

Vedtak: Premieglass vil bli lagt ut for salg på Spesialen. 

Sak 027/15 Eventuelt

Hjertetesting på Spesialen

Alle norske kardiologer er på kurs denne helgen. Knut Olav prøver å få Ulrik fra Damark til å komme denne helgen.

Årets Mestvinnende hunder

Det vil bli delt ut rosetter til årets beste hannhund og årets beste tispe. Resten vil få diplomer som tidligere.